Ankiety satysfakcji pracowników: o co pytać i dlaczego?

W ostatnim czasie w wielu firmach występuje problem deficytu pracowników. Oprócz powodów finansowych przyczynami odejścia z pracy są: nadmiar obowiązków, złe relacje z przełożonym i zespołem, stres oraz brak równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Jednym z narzędzi służącym poprawie funkcjonowania organizacji jest ankieta satysfakcji pracowników. Jak powinna ona wyglądać - o co pytać i dlaczego w ogóle warto ją stosować?

Pracownicy, którzy czują wsparcie ze strony pracodawcy są bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy,  tym samym efektywniej wykonując powierzone zadania. Badania satysfakcji pracowników to inwestycja, która polepsza funkcjonowanie firmy, poprawia jej wizerunek oraz pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną. 

Czym jest badanie satysfakcji z pracy?

Ankiety badania satysfakcji pracowników to wewnętrzne badanie firmy. Stanowi źródło informacji dla kierownictwa i działu HR z takich obszarów jak:

 • kultura organizacji

 • organizacja pracy,

 • relacje, komunikacja oraz współpraca w zespole,

 • sfera wartości,

 • poziom motywacji i zaangażowania,

 • ogólny poziom satysfakcji.

Jakie są główne zalety przeprowadzania badania zadowolenia z pracy?

Systematycznie wykonywane badanie satysfakcji pracowników za pośrednictwem ankiety przynosi wiele korzyści firmie. Do najważniejszych należą: 

 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z pracy, a w konsekwencji poprawa atmosfery w zespole,

 • zwiększenie zaangażowania wśród pracowników, co przekłada się na ich efektywność i skuteczność,

 • lepsza komunikacja, która przekłada się na jakość pracy oraz relacje w grupie,

 • poprawa środowiska pracy,

 • możliwość zapobiegania konfliktom, nieporozumieniom oraz nieprzyjemnym sytuacjom,

 • polepszenie wizerunku firmy,

 • zmniejszenie liczby odejść, a tym samym obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem i wdrożeniem nowych pracowników.

Pracownicy często obawiają się udzielać konstruktywnej krytyki w bezpośredniej konfrontacji. Anonimowa ankieta skłania ich do podzielenia się swoją szczerą opinią.

Kiedy i jak często przeprowadzać ankiety zadowolenia z pracy?

Zadowolenie pracowników za pośrednictwem ankiety satysfakcji z pracy warto sprawdzać raz w roku, ewentualnie raz na dwa lata. Jeżeli w organizacji zachodzą istotne zmiany, należy wtedy wykonać tzw. badanie pulsu. Najlepiej przeprowadzać ankiety po wprowadzeniu w firmie nowego rozwiązania, po kursach i szkoleniach lub kiedy doszło do konfliktu w zespole. Sytuacje takie jak: nieporozumienia czy nagłe odejścia z pracy świadczą o problemach w firmie. Ankieta zadowolenia z pracy i wprowadzone dzięki niej zmiany mogą zapobiec poważniejszym trudnościom.

Zastanawiasz się, czy przyprowadzić badanie satysfakcji przy okazji oceny pracowniczej? Lepiej tego nie rób. Pracownik w tym czasie chce wypaść jak najlepiej, aby zyskać podwyżkę lub awans. Zatem zamiast zyskać przydatne informacje, otrzymasz miłe choć nieprzydatne opinie.

Jak powinna wyglądać ankieta?

Pytania zawarte w ankiecie dla pracowników powinny być zrozumiale i precyzyjnie sformułowane, tak by ankietowany mógł podać krótką i rzeczową odpowiedź. Nie bez znaczenia ma także długość i liczba pytań. Najlepsza ankieta to taka, której wypełnienie nie zajmuje więcej niż 5 - 10 minut. W innym przypadku pracownik może zrezygnować z odpowiadania na pytania. 

 

Pracownicy często obawiają się udzielać konstruktywnej krytyki w bezpośredniej konfrontacji. Anonimowa  ankieta skłania ich do podzielenia się swoją szczerą opinią. Przed jej opracowywaniem warto ustalić  tematykę badania zadowolenia pracowników i pod tym kątem formułować pytania.

Ankieta zadowolenia z pracy - przykładowe pytania:

Pytania dotyczące relacji z pracodawcą:

 • Czy otrzymujesz od pracodawcy wystarczająco wsparcia?

 • Czy kierownictwo liczy się z Twoim zdaniem?

 • Czy według Ciebie firma narusza równowagę pomiędzy Twoim życiem osobistym a zawodowym?

 • Czy Twoje zadanie i cele są jasno określone i zrozumiałe?

Pytania dotyczące satysfakcji i zadowolenia z pracy, a także możliwości rozwoju:

 • Czy w naszej firmie podnosisz swoje kwalifikacje?

 • Czy czujesz, że Twoja kariera rozwija się dzięki pracy w naszej firmie?

 • Czy jesteś zadowolony z pracy w naszej organizacji?

 • Czy poleciłbyś/abyś pracę w naszej firmie znajomemu?

 • Czy uważasz  przyjęte w naszej firmie zasady awansu za sprawiedliwe?

Jak motywować pracowników?

 

Ankieta satysfakcji z pracy to solidne narzędzie monitorujące poziom zadowolenia pracowników. W komunikacji z pracownikami warto zwracać uwagę na ich potrzeby, zachęcać do zadawania pytań oraz do proponowania rozwiązań. Dzięki temu taka osoba ma poczucie wpływu na firmę, czuje się jej częścią, a tym samym bardziej angażuje się w jej udoskonalanie. 

 

Zwróć uwagę!

Błąd
Dziękujemy za opinię! Po moderacji opinia pojawi się na stronie
Karta podarunkowa

Działanie wykonano

Potwierdziłeś, że otrzymałeś karty podarunkowe. Dziękujemy za poinformowanie nas.
Powodzenie!
Jesteś zarejestrowany na stronie internetowej giftmall.
Coś poszło nie tak
Podczas rejestracji wystąpił błąd.
Proszę spróbować później.
Zrealizuj kartę giftmall