Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie
Data wejścia w życie: 22 grudnia 2022 roku

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Administrator danych osobowych
 3. Zbierane przez nas dane osobowe
 4. Śledzenie danych i pliki cookie
 5. Wykorzystanie danych
 6. Udostępnianie danych
 7. Przechowywanie informacji / przekazywanie danych
 8. Bezpieczeństwo informacji i retencja danych
 9. Zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci
 10. Twoje prawa do ochrony danych
 11. Zmiany w niniejszej Polityce
 12. Jak się z nami skontaktować

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie (dalej - Polityka) opisuje rodzaje informacji, które zbieramy od i o Tobie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://giftmall.pl/ (dalej - Strona Internetowa). Korzystanie z tej Strony Internetowej oznacza wyrażenie zgody na niniejszą Politykę. Celem niniejszej polityki jest ustanowienie wysokich i spójnych standardów w zakresie poszanowania prywatności i ochrony danych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią naszą własność i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane lub ujawniane w całości lub w części, przechowywane w systemie wyszukiwania lub przekazywane w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, reprodukcji, nagrywania lub innych) bez uprzedniej pisemnej zgody.

2. Twój administrator danych osobowych
Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych klientów tej Strony Internetowej to GIFT MALL POLAND Sp. z o.o., kod firmy: 385511771, z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 3 / 35, 00-233 Warszawa, Polska (dalej - Spółka).

Przedstawiciel
Przedstawiciel Spółki: Lano Solutions S.A. (Lano Solutions JSC), kod firmy: 302797487, z siedzibą w Wilnie przy ul. Svitrigailos 11B, LT-03228 Wilno, Republika Litewska, e-mail: [email protected] (dalej - Przedstawiciel). Przedstawiciel jest upoważniony przez Spółkę do zwracania się oprócz lub zamiast Spółki przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane w sposób dotyczący wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem danych oraz wszelkich stosownych działań w zakresie zgodności z przepisami.

3. Zbierane przez nas dane osobowe
Zbieramy informacje od Ciebie, gdy zdecydujesz się je nam przekazać, np. gdy dokonujesz zakupu, tworzysz konto, zapisujesz się na naszą listę e-mailową lub inne wiadomości od nas, dostarczasz recenzję lub ocenę produktu lub w inny sposób kontaktujesz się z nami. Informacje, które zbieramy mogą obejmować imię i nazwisko, adres(y) rozliczeniowy i wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, dane karty płatniczej, nazwę użytkownika konta i hasło. Jeśli odmówisz podania wymaganych informacji (niezależnie od tego, czy są one wymagane, czy nie), możesz nie być w stanie w pełni korzystać z niektórych usług, Strony internetowej lub jej funkcji, lub innych ofert.

4. Śledzenie danych i pliki cookie
Stosowane przez nas pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Pliki cookie są konieczne, abyśmy mogli śledzić Twoje postępy na naszej Stronie Internetowej i zapamiętywać takie rzeczy jak to, co znajduje się w Twoim koszyku oraz wszelkie wybory/preferencje, które zmieniasz podczas wizyty. Dzięki nim możemy zapamiętać te informacje przy następnej wizycie na naszej Stronie Internetowej. Pliki cookie nie są programami i dlatego nie mogą zawierać wirusów ani innego złośliwego oprogramowania.  Nie pozwalają też stronie internetowej na jakąkolwiek interakcję z ustawieniami lub plikami komputera. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Zarządzanie plikami cookie
Jeśli wszystkie pliki cookie zostaną wyłączone na Twoim komputerze, będzie to oznaczało, że Twoje doświadczenie zakupowe na naszej Stronie Internetowej będzie ograniczone do przeglądania i wyszukiwania, a Ty nie będziesz mógł dodawać produktów do koszyka i dokonywać ich zakupu. W zależności od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możliwe jest kontrolowanie sposobu, w jaki pliki cookie są wykorzystywane lub usunięcie istniejących plików cookie z Twojego komputera. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia lub ograniczenia plików cookie ze Strony Internetowej możesz nie być w stanie doświadczyć pełnej korzyści z niektórych funkcji i usług, które Strona Internetowa ma do zaoferowania.

5. Wykorzystanie danych
Wykorzystujemy zebrane dane do różnych celów:

 • Zapewnienie i utrzymanie ciągłości naszego serwisu.
 • Powiadamianie Cię o zmianach w naszym serwisie.
 • Zapewnienie obsługi klienta.
 • Zebranie analizy lub cennych informacji, abyśmy mogli ulepszyć nasz serwis.
 • Monitorowanie korzystania z naszego serwisu.
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych.

Dostarczanie Ci wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś/-aś z otrzymywania takich informacji.

Cel przetwarzania danych - Zapewnienie i utrzymanie ciągłości naszego serwisu, marketing bezpośredni, obsługa skarg i zapytań, monitorowanie osób odwiedzających stronę internetową.
Podstawa prawna przetwarzania danych - Wykonanie Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kategorie danych - imię i nazwisko, adres(y) rozliczeniowy i wysyłkowy, adres e-mail, numer telefonu, dane karty płatniczej, nazwa użytkownika konta i hasło; Imię i nazwisko, adres e-mail; imię i nazwisko, adres (y) rozliczeniowy i wysyłkowy, adres e-mail; Informacje zbierane przez pliki cookie, dane rejestracyjne: identyfikator komputera.
Okres przechowywania danych - 10 lat; Do czasu złożenia wniosku o usunięcie; 10 lat po rozpatrzeniu skargi; Do czasu złożenia wniosku o usunięcie.

6. Udostępnianie danych
Udostępniamy informacje osobom trzecim, które pomagają nam w obsłudze, dostarczaniu, ulepszaniu, integracji, dostosowywaniu, wspieraniu i marketingu naszych usług.

Udostępnianie danych do celów egzekwowania prawa
W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne z mocy prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Wymagania prawne
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne:

 • Aby spełnić obowiązek prawny.
 • Aby chronić i bronić praw lub naszej własności.
 • Aby zapobiec lub zbadać możliwe niewłaściwe postępowanie w związku z serwisem.
 • Aby chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników serwisu lub społeczeństwa.
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną.

7. Przechowywanie informacji / przekazywanie danych
Prowadzimy międzynarodowy biznes online. W związku z tym informacje o użytkowniku mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w innych krajach, w których mogą nie obowiązywać równoważne przepisy dotyczące prywatności lub ochrony danych. Jednakże, niezależnie od miejsca przekazania informacji, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami prawa.

8. Bezpieczeństwo informacji i retencja danych
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Chociaż zastosujemy wszelkie rozsądne środki, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności naszej sieci i systemów, nie możemy zagwarantować naszych środków bezpieczeństwa. Używamy fizycznych, technicznych, organizacyjnych i administracyjnych środków zabezpieczających, aby pomóc chronić Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem lub utratą. Na przykład, używamy technologii takich jak szyfrowanie, aby chronić dane wrażliwe (takie jak nazwisko i adres) podczas przesyłania.  Będziemy przechowywać Twoje informacje tak długo, jak będą one potrzebne do celów wymienionych w niniejszym dokumencie oraz przez dodatkowy okres, który może być wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. Zobowiązanie do ochrony prywatności dzieci
Możesz uzyskać Nasze usługi (korzystać z Naszego sklepu internetowego) tylko wtedy, gdy ukończyłeś/-aś 16 lat.  Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś podawać swoich danych osobowych bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeśli jesteś rodzicem/opiekunem i dowiesz się, że Twoje niepełnoletnie dziecko poniżej 16 roku życia korzysta z Naszych usług (korzysta z Naszego sklepu internetowego) i sprzeciwiasz się temu, prosimy o kontakt z nami, a my usuniemy wszystkie odnośne dane w jak najkrótszym czasie.

10. Twoje prawa do ochrony danych
Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują Ci pewne prawa w zakresie ochrony danych. Staramy się podejmować rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawianie, zmienianie, usuwanie lub ograniczanie wykorzystania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz być poinformowany/-a o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami. W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w zakładce ustawień swojego konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeśli przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych opierałyśmy się na Twojej zgodzie.

Należy mieć na uwadze, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości. Masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z miejscowym organem ds. ochrony danych w EOG.

11. Zmiany w niniejszej Polityce
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zamieścimy wszelkie zmiany na tej Stronie Internetowej. Możesz sprawdzić, czy Polityka uległa zmianie, sprawdzając datę ostatniej aktualizacji, która znajduje się na górze Polityki.  Jeśli zmienimy Politykę w istotny sposób, poinformujemy Cię o tym w odpowiedni sposób.

12. Jak się z nami skontaktować
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka okazała się pomocna w wyjaśnieniu, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie masz prawa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, które nie zostały uwzględnione, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Zwróć uwagę!

Błąd
Dziękujemy za opinię! Po moderacji opinia pojawi się na stronie
Karta podarunkowa

Działanie wykonano

Potwierdziłeś, że otrzymałeś karty podarunkowe. Dziękujemy za poinformowanie nas.
Powodzenie!
Jesteś zarejestrowany na stronie internetowej giftmall.
Coś poszło nie tak
Podczas rejestracji wystąpił błąd.
Proszę spróbować później.
Zrealizuj kartę giftmall